<h1>Steen Wrist</h1>

Steen Wrist

LIDT OM MIG

Jeg er født på vestkysten og vokset op i Hvide Sande. Jeg har prøvet lidt af hvert i mit arbejdsliv. Jeg har været fisker og lastbilchauffør, og senest har jeg været kontorleder og været chef 35 ansatte, før jeg blev borgmester i Fredericia. 

Som Fredericias borgmester forsøger jeg at være tilgængelig og til stede for kommunens borgere, og de bedste stunder i mit borgmesterliv er ikke på Rådhuset. Det er ude i virkeligheden og i mødet med mennesker, når jeg kan mærke, om jeg gør en forskel – og det er derude, jeg henter inspiration og energi til mit arbejde. Det er en opgave jeg går til med lige dele stolthed og ydmyghed. 

Men det er selvfølgelig især derhjemme, jeg henter energi og overskud. Jeg har tre raske drenge, så der er sådan set nok at se til…. også fordi min motorcykel ind imellem kalder på en tur på landevejene….. 

Du kan følge mit liv og min borgmestergerning på Facebook og på Instagram. 

Sammen om Fredericia!

Fra årsskiftet 2020/21 har jeg haft det privilegie at være kommunes borgmester. Nok har der været udfordringer undervejs, men samtidig har vi også sat en række skibe i søen, i fællesskab.

Det at være byrådsmedlem og særligt borgmester, der har man stor indflydelse på byens og kommunens udvikling, men med stor indflydelse, følger et mindst ligeså stort ansvar.

Det ansvar tager jeg på mig - hver dag. Det kræver at man også tør tage de beslutninger som deler vandene, hvis man tror på at det er det rigtige for Fredericia. Fredericias udvikling skal sættes over egne ideologier.

For mig er det helt afgørende at man som politiker og som en del af en offentlig forvaltning står fast på ordentlighed. Uanset hvad så går man altid efter bolden og ikke manden.

En 'kommune' er noget vi er fælles om. Tilliden fra borgerne er afgørende for at vi sammen kan skabe de resultater som bærer os alle frem. For mig er troværdighed en grundpræmis for det. Jeg ønsker ikke et politisk styre, hvor vi pakker problemerne ned i spin og løber fra ansvaret. Vi skal sige tingene som de er, også når det gør ondt.

Fredericia er og skal være en fantastisk ramme om borgernes liv, hverdag og fremtid. Vi har sammen nået rigtig meget. Flere og flere – faktisk rekordmange – er enige med os og vælger at bo i vores kommune. 

Vi skal værne om de flotte resultater: En tryg hverdag, der hænger sammen, og en ordentlig velfærd. Et aktivt fællesskab i kultur og idrætsliv. 

Vi skal samtidig sætte nye, mere ambitiøse mål i de kommende år, så alle borgere – uanset hvor i kommunen, de bor – oplever, at også de har del i Fredericias fremgang og mulighed for en bedre fremtid. 

Vi skal i samarbejde med kommunens virksomheder have flere ledige i beskæftigelse. Også de, der ikke her og nu er parat til et fuldtidsjob. 

Vi har brug for alle, også til den grønne omstilling, til at håndtere klimaudfordringer, til at beskytte naturen og de grønne åndehuller og biodiversiteten. 

Det starter med omsorg og kvalitet i daginstitutioner og dagpleje og i skolerne. Hvor små og store børn får næret deres interesser og udviklet deres faglige og sociale evner og får et godt afsæt til ungdoms- og arbejdslivet. 

Vi skal fortsat udvikle relevante tilbud om uddannelse og opkvalificering – som det sker med campusmiljøet i Kanalbyen, den kommende ingeniøruddannelse, trainee-muligheder hvor job og uddannelse går hånd i hånd osv. 

Vi skal gøre endnu mere for vores udsatte børn og unge, så de får brugbare tilbud og mod på fællesskabet og ikke risikerer at havne i misbrug, kriminalitet mv. Er det sket, skal de fortsat have hjælp til at komme på ret køl igen. 

Socialdemokratiet har stået i spidsen for Fredericias flotte fremgang, og vi er parat til at forstærke udviklingen de kommende år:  

I dialog med borgerne, unge som ældre, med de frivillige og organisationerne inden for kultur og idræt, med erhvervslivet og naturligvis i samarbejde med de øvrige partier i byrådet. 

Og ikke mindst i respekt for kommunens engagerede medarbejdere, hvor alle arbejder til gavn og glæde for Fredericia. 

For at bygge videre på resultaterne og kunne sikre fortsat udvikling og råd til vores fælles velfærd, vil vi tiltrække flere virksomheder og jobs til Fredericia. 

Til vores kommune, som er og fortsat skal være en fantastisk ramme for både hverdage, fester og fremtid.  

Steen Wrist